Toimintasuunnitelma

Lieksan seniorit ry

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

YLEISTÄ

Yhdistyksen sääntöjen mukaista etujen valvontaa pyritään paikallisesti ajamaan Lieksan vanhusneuvoston kautta, jossa yhdistyksellä on yksi jäsen ja hänellä varajäsen. Edunvalvonta valtakunnan tasolla tapahtuu EETU ry:n toimesta Kansallisen senioriliitto ry:n kautta. Sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskuksen (STEA) ja Kansallisen sivistysliitto ry:n Opintokeskus KANSIOn kautta voidaan hakea kuntoutustukea ja koulutusavustuksia opintokerhoille.

TIEDOTTAMINEN

Yhdistyksen ilmoitukset julkaistaan Lieksan Lehdessä. Jäseniä informoidaan tulevista tapahtumista kahvitilaisuuksien yhteydessä. Myös sähköisiä yhteyksiä voidaan käyttää. Jäsenlehtenä on valtakunnallinen Patina. Yhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteesta www.senioriliitto.fi – Piirijärjestöt - Pohjois-Karjala - Paikallisyhdistykset – Lieksan seniorit ry.

TOIMINTAEDELLYTYKSET

Senioriliitto ja Pohjois-Karjalan kansallinen senioripiiri ry kouluttavat ohjaajia kerhotoimintaan. Opintoryhmät eli kerhot voivat suunnitellusti hakea kulukorvausta Kansiolta. Kokoontumistilat on toistaiseksi saatavissa Lieksan kaupungilta korvauksetta käyttöön.

SUUNNITELMAT

Toiminnan laatua ja sisältöä pyritään kehittämään pyytämällä kuukauden toisen ja neljännen tiistain tilaisuuksiin eri alojen asiantuntijoita esiintyjiksi. Aihepiireinä ovat mm. seniorien terveys, turvallisuus ja kaikinpuolinen hyvinvointi. Mahdollisuuksien mukaan käydään teatterissa, elokuvissa, retkellä lähimaastossa sekä osallistutaan P-K:n kansallisen senioripiirin ja Lieksan vanhusneuvoston järjestämiin tilaisuuksiin ja matkoihin. Kuntosalikerhomme Yrjönhovissa kokoontuu lauantaisin, paitsi kesä-elokuussa. Jäseniä kannustetaan osallistumaan liiton järjestämiin tilaisuuksiin. Toiminta tapahtuu 2015 hyväksyttyjen sääntöjen mukaisesti. Toiminnasta tiedottamista tehostetaan uusien jäsenten saamiseksi. Uusien jäsenten perehdyttämiseen ja viihtymiseen kiinnitetään huomiota. Pyrimme toimimaan valtakunnallisen teeman ”Seniorit nettiajassa” mukaisesti. Yhdistyksen uudistettuja verkkosivuja täydennetään ja siellä olevat tiedot pidetään ajan tasalla.

KOKOUKSET

Yhdistyksellä on kaksi sääntömääräistä kokousta, vuosikokous maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa. Piirihallitukseen saamme edustajan. Piirin syys- ja kevätkokouksessa yhdistyksellä on yksi edustaja.

KOULUTUS

Koulutus on siirtynyt liitolta osittain piirille. Liitto avustaa piiriä. Jokainen jäsen voi myös osallistua liiton tapahtumiin Patinan ilmoitusten mukaan tai nettiä hyväksi käyttäen.

Syyskokous 13.11.2018