Edunvalvonta

Oikeuksien valvonta


Jäsenyytesi on tärkeä paitsi yhdistykselle, myös liitolle. vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti oikeuksiesi valvontaan, jäsenyytesi kasvattaa meitä koko Suomen senioreja ja sen myötä painoarvoamme, kun pyrimme vaikuttamaan meitä kaikkia koskeviin asioihin.

Paikallisesti Lieksan kaupungissa

Yhdistyksemme toimii Lieksan kaupungin vanhusneuvoston kautta. Varapuheenjohtajamme on yhtenä jäsenenä siinä. Yhdistyksemme toinen jäsen toimii tässä vaikuttajatoimielimessä henkilökohtaisena varajäsenenä.

Pohjois-Karjalan piirin alueella

Yhdistyksemme puheenjohtaja osallistuu Pohjois-Karjalan kansallisen senioripiiri ry:n hallituksen toimintaan edelleen vuonna 2019.

Valtakunnallisesti

Kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestön EETU ry:n.